15/05/20  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  189
Bộ LUẬT LAO ĐỘNG 2019
 15/05/20  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  191
Thông tư 22/2019 về việc Ban hành quy định hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; Giáo viên dạy giỏi; Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.
 15/05/20  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  210
Thông tư 20/2018 về việc Ban hành quy định Chuẩn NNGV cơ sở giáo dục phổ thông và Thông tư 
 26/03/20  VĂN BẢN PHÁP LUẬT  210
Phòng GD-ĐT Phú Tân thông báo về việc phòng, chống tính dụng đen, cho vay nặng lãi.
 20/03/20  Tin tức của trường  176
      Thực hiện Điều 6 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;       Sở GDĐT triển khai việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020 như sau: