04/05/21  Chuyên môn  57
Căn cứ Kế hoạch số 3679/KH-SGDĐT ngày 28/12/2020 của Sở GDĐT AN Giang về việc BDTX cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021.Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-PGDĐT ngày 25/02/2021 của Phòng GDĐT AN huyện Phú Tân về ...
 16/02/20  Chuyên môn  276
Thông báo kết quả hội thi Tin học trẻ (tiểu học), huyện Phú Tân năm học 2019 - 20202
 16/02/20  Chuyên môn  251
Thông báo kết quả và khen thưởng hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020.