A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch số 3679/KH-SGDĐT ngày 28/12/2020 của Sở GDĐT AN Giang về việc BDTX cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021.

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-PGDĐT ngày 25/02/2021 của Phòng GDĐT AN huyện Phú Tân về việc BDTX cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021.

Cán bộ quản lý và giáo viên học tập BDTX nâng cao mức độ đáp ứng theo yêu cầu vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, nâng lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, viên chức quản lý; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp của CBQL và giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

            2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên và CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, CBQL trong nhà trường.

            3. Đảm bảo cho tất cả CBQL, giáo viên đều tham gia BDTX với ý thức tự giác, trách nhiệm, đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng và lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm. Nội dung bồi dưỡng phải bám sát các Chương trình BDTX của Bộ GDĐT ban hành. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn, có tính kế thừa qua những năm học.

            4. Việc triển khai BDTX phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và CBQL theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và CBQL qua từng năm học.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan