27/05/21  Kết quả thi đua  21
CÔNG KHAI KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM HỌC 200 - 2021
 04/05/21  Kết quả thi đua  42
KẾT QUẢ CUỘC THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC TRẺ CẤP HUYỆN, NĂM HỌC 2020-2021
 16/02/20  Chuyên môn  275
Thông báo kết quả hội thi Tin học trẻ (tiểu học), huyện Phú Tân năm học 2019 - 20202
 16/02/20  Chuyên môn  250
Thông báo kết quả và khen thưởng hội thi GVCN giỏi năm học 2019 - 2020.