PHÚ TÂN - 50 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển