KhốiBUỔI SÁNG
TIẾTTHỨ HAITHỨ BATHỨ TƯTHỨ NĂMTHỨ SÁU
21Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
2Tiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng ViệtTiếng Việt
3ToánToánToánToánToán
4     
5     
       
Lưu ý: Giữa hai tiết có thời gian nghỉ thư giãn 5 phút