A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BẢN TIN CÔNG ĐOÀN QUÍ II/2021

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên và người lao động.

Cùng với sự phát triển, đổi mới của đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) và đang là một trong các lực lượng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

     Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động; thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

      Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp dễ hiểu, dễ nhớ; coi trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác nêu gương người tốt, việc tốt hoặc lồng ghép thông qua các hội nghị,..; Trong thời gian tới, CĐCS tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hướng hoạt động về cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền am hiểu về pháp luật, có kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ tuyên truyền để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động, trong đó chú trọng một số nội dung cụ thể sau:

      Một là, Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên và người lao động. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Hai là, Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn., đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn; Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website, Fanpage Công đoàn.

      Ba là, Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức Công đoàn; Tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, cuộc bầu cử Đại biểu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân" hằng năm với những hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

      Bốn là, Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới và các hoạt động Công đoàn nói chung và công tác tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động nói riêng.

       Năm là, Phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tăng cường vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan