Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy ...
Công văn  số 149/GDĐT, ngày 06/5/2020, của Phòng GDĐT Phú Tân về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Văn bản chỉ đạo số 356/UBND-KGVX, ngày 09/4/2020 của UBND Tỉnh An Giang và văn bản số 794/UBND-VP, ngày 10/4/2020 của UBND huyện Phú Tân về việc tăng cường giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian cao điểm.
Chi thi  682 cua UBT-29-3-20; Chi thi 726 cua UBT-31-3-20; CV 304 cua UBT thuc hien CT 15 TTCP- 27-3-2020.
Báo cáo 743 về việc báo cáo nhanh Covid 19 ngày 01 tháng 4; Công văn số 740 về việc thông tin kết nối cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn covid 19; Thông báo số 744 về việc ngưng tiếp nhận hồ sơ Thủ tục hành chính tại 1 cửa huyện, xã.