18/01/21  Tin tức của trường  90
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân vừa ban hành Công văn số 25/PGDĐT ngày 18/01/2021 về việc nghỉ các dịp lễ Tết  năm 2021.
Công văn số 140/PGDĐT, ngày 04/5/2020, của Phòng GDĐT Phú Tân về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ HK II năm học 2019-2020 đối với tiểu học.
Hướng dẫn về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Phú Tân năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo
V/v kéo dài thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS
 16/02/20  Tin tức của trường  257
Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Tân đồng ý cho học sinh tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2 năm 2020
 29/12/19  Tin tức của trường  224
      Căn cứ thông báo 273/TB-SGDĐT ngày 16/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nghỉ các dịp lễ, tết nưm 2020.