A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CUÔC THI TÌM HIỂU "HỒ CHÍ MINH - CUỘC HÀNH TRÌNH VĨ ĐẠI" NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch số 28/KHPH-TV-BT-BQLKLNCTTĐT ngày 29/3/2021 của Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh và Ban quản lý khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại” năm 2021;

     Căn cứ Thông báo số 03/TB-BTC ngày 05/5/2021 của Ban tổ chức về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại” năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
     . Triển khai đầy đủ nội dung Thông báo số 03/TB-BTC ngày 05/5/2021 của Ban tổ chức đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn đơn vị, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi (thông báo và câu hỏi đính kèm).
     2. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của ngành và địa phương, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị vào nhiệm vụ hàng ngày tại cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn học sinh rèn luyện, trau dồi đạo đức, tác phong, học tập và làm theo Bác bằng các việc làm cụ thể, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em.
     3. Bài dự thi là bài chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người dự thi phải tự chịu trách nhiệm về nội dung. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ tuyển bài thi của cán bộ, giáo viên và học sinh trước khi gửi dự thi; phân công người hướng dẫn việc tham gia dự thi, giải thích về hành động sao chép tác phẩm của người khác là vi phạm Luật và giải thích thêm những vấn đề khác có liên quan.
     4. Bài dự thi được đóng gói theo từng đơn vị, có dán nhãn: Bài dự thi tìm hiểu “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình vĩ đại” năm 2021, có ghi chú số lượng bài, gửi về phòng Chính trị, tư tưởng (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện), địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo, số 12, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang. Thời gian nhận bài thi: chậm nhất ngày 01/7/2021. Các quy định khác liên quan đến bài thi, cán bộ, giáo viên và học sinh xem tại Thông báo số 03/TB-BTC ngày 05/5/2021 của Ban tổ chức.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Công văn số 696/BGDĐT-GDTC, ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh covid-19 trpng trường học; Công văn số 396/UBND-KGVX, ngày 174/2020 của Ủỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; Công văn số 1071 /SGDĐT-CTTT, ngày 22/4/2020 của sở Giáo dục An Giang về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại.